Business Infrastructure Alignment

Infrastructuur moet een organisatie passen als een oude jas én bij de tijd zijn. Doelen en uitgangspunten van de organisatie zijn daarbij leidend. Maar hoe vertaal je die richting het infrastructuurlandschap? Met behulp van architectuur maken wij inzichtelijk welke veranderingen nodig zijn en hoe u daar komt.
In een Business Infrastructure Alignment-traject zijn de organisatie, haar doelen, uitdagingen, activiteiten en de verschillende gebruikerstypen het uitgangspunt. Dit wordt met een questionnaire snel en doeltreffend in kaart gebracht. De gebruikersorganisatie wordt geanalyseerd met behulp van een beproefde categorisatie van gebruikers. Het bestaande infrastructuurlandschap wordt vanuit een helikopterview bemonsterd om knelpunten te adresseren. Generieke servicedefinities, aangereikt door OIAm, worden toegepast om vervolgens de gewenste 'to be'-situatie te bepalen, samen met de kansen die nieuwe technologische ontwikkelingen en trends in de markt de organisatie bieden. Met een gap analyse wordt een roadmap opgesteld, als aanzet voor een projecten- of sourcingskalender. Indien gewenst worden projectdefinities opgesteld, zodat de beoogde veranderingen meer diepte krijgen en een globale budgettering mogelijk is.
Een Business Infrastructure Alignment-traject beslaat tussen de acht en vijftien mandagen en kent doorgaans een doorlooptijd van twee tot drie maanden. De aanpak is gebaseerd op interactie met verschillende verantwoordelijken voor de bedrijfsvoering en vertegenwoordigers van de gebruikersorganisatie. Op die manier ontstaat een gedeelde, gedragen en onderbouwde visie op de infrastructuurontwikkeling van de organisatie.
Juist in een tijd waarin Clouddiensten in een rap tempo volwassen worden, is een goede visie op de infrastructuurontwikkeling onontbeerlijk. Clouddiensten bieden veel kansen, maar brengen ook behoorlijke integratievraagstukken met zich mee. Hoe zorg je ervoor dat gebruikers niet steeds opnieuw moeten inloggen met een veelvoud aan accounts? Hoe wordt data uitgewisseld tussen verschillende diensten? Hoe is het mogelijk om de verschillende diensten mee te nemen in monitoring, zodat bij verstoringen actief kan worden ingegrepen? Deze en andere vragen komen aan bod bij een Business Infrastructure Alignement-traject.
Speciaal voor de gebruikersomgeving is er ook een Workspace Alignment-traject beschikbaar. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Dienstverlening