Implementatie en inbedding

Werken onder architectuur vraagt integratie in de werkwijze van de organisatie. Worden architectuurtools gebruikt en zo ja, welke? Welke architectuurproducten worden voor welke stakeholders gemaakt? Welke afspraken gelden en hoe worden die nageleefd? Hoe profiteert de organisatie van architectuur? Met it2fit krijgt architectuur meerwaarde! Naast individuele coaching, waar implementatie en inbedding aan de orde komen, helpt it2fit graag met een organisatiebrede aanpak voor het succesvol maken van architectuur. Een implementatietraject is altijd op maat, maar kent een aantal vaste ingrediënten. In de aanpak wordt gekeken welke doelen de organisatie met architectuur nastreeft, welke belanghebbenden met architectuur bediend moeten worden en met welke architectuurproducten dit het beste kan. Het traject begint met een aantal werksessies, waarop op deze vragen een antwoord wordt gevonden. Vervolgens worden één of twee architectuurproducten als Proof of Concept opgesteld aan de hand van een actuele praktijksituatie. Vervolgens vindt gezamenlijke evaluatie plaats. Het eindproduct is een Plan van Aanpak om architectuur in de organisatie toe te gaan passen. In dit plan zijn tevens de afspraken vastgelegd over de rol en de bevoegdheid van de architectuurfunctie. Uiteraard kan een implementatie- en inbeddingstraject verder gaan, bijvoorbeeld met het opstellen van architectuurprincipes of het vaststellen van modelleerconventies. Uiteindelijk is er maar één doel en dat is architectuur een vliegende start geven in een organisatie. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden!

Dienstverlening